synkop-bildspelsbild

Hälsokontroll för
företag & organisationer!

Konkurrensen och omvärldspåverkan ökar ständigt. För att befästa och vidareutveckla företagets eller organisationens position på marknaden krävs det ständig utveckling. Synkops rådgivare har tillsammans bred och djup kompetens. Alla har egen, personlig erfarenhet av verksamhet i ledande positioner.

Låt oss hjälpa till med att ta tempen på ditt företag. Vi erbjuder en genomlysning av ditt företag och organisation på följande områden:

Säkerhet – IT och allmänt

CSR och hållbarhet – ger ökad stolthet och attraktion. Lagkrav på hållbarhetsredovisning från 2017

Kommunikation – internt och externt

Riskhantering – vad kan hända och när. Inklusive förberedande krishantering

Konkurrentanalys – se till att inte bli omkörd

Finansiering – kapitalanskaffning och/eller notering

Bolagsstyrning – vem ska göra vad och på vilken nivå?

Du kan välja ett eller flera områden för genomlysningen. Erbjudandet innehåller en genomgång av verksamheten, en skriftlig analys och förslag till åtgärder.

Kontakta oss för ett första samtal och ett ev. förutsättningslöst och kostnadsfritt möte!

 

Synkop