synkop-bildspelsbild

Synkop

Konsultnätverket Synkop skapar affärsnytta genom att hjälpa personer i ledande ställning att ta rätt beslut.

Synkops konsulter är specialister inom respektive områden, men vid behov har vi ett stort konsultnätverk där vi har tillgång till ytterligare specialistkompetenser.

Våra fokusområden är Public Affairs, CSR, Ledningsstöd, Informationssäkerhet och Kapitalanskaffning.

Synkops konsulter/rådgivare har hanterat många av våra kunders utmaningar. Därför kan vi snabbt sätta samman ett team anpassat för respektive uppdrag.

Vi är flexibla, snabba och därmed kostnadseffektiva.

Synkop bygger förtroende som skapar det engagemang som ger önskad förändring.

Synkop