synkop-bildspelsbild

Exempel på genomförda
uppdrag

Förslag till CSR-strategi

Hantera och lösa intern kritikstorm inom publik intresseorganisation

Revision av underleverantörer

Kapitalanskaffning till nystartade företag

Genomföra omfattande personalförändringar inom tjänsteproducerande organisation

Due Diligence inom området Mänskliga rättigheter

Hantera publika kriser  inom en näringslivsgren gentemot media

Produktion av hållbarhetsrapport

Finansieringslösningar inför marknadssatsningar

Ta fram och genomföra kommunikationsplan för internationellt bilföretag syftande till att utveckla och fördjupa påverkansarbetet samt förstärka varumärket gentemot opinionsbildare, myndigheter, media och politiker.

Stöd inom CSR när kritiken i media är som värst

Krishantering när branschorganisation kritiserades i riksmedia. Resultatet blev att intresseorganisationens förtroende bland medlemmarna stärktes.

Kommunikationsplan för CSR

Krishantering vid debatt om frikostiga anställningsvillkor för offentliganställd VD.

Motverka en redan politiskt förankrad skattehöjning inom en näringslivsgren

Stöd vid framträdanden i etermedia, både inspelat och vid livesändningar/debattprogram.

Medverka till att en intresseorganisations krav blir formellt beslutade av regering och riksdag

Kreativa idéer för att nå ut i media med verksamhetsområde liksom en företagsprodukt. Exempelvis ett ”1:a april”-utspel som sändes, med medias goda minne, som förstainslag i TV-nyheterna.

Synkop