synkop-bildspelsbild

Våra tjänster

Analys: Omvärldsanalys, intressentanalys, kartläggningar

CSR och hållbarhetsfrågor – från strategi till kommunikation

Research, insikt

Budskapsplattform och argumentationsplattform

Public Affairs

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplanering

Opinionsbildning

Utbildning i krishantering, Public Affairsarbete och medieframträdande

Policies

Krishantering/kriskommunikation

Mediabearbetning

Rådgivning till styrelser och ledningsgrupper

Mötesledning

Interrimsuppdrag (VD, styrelse, kommunikationschef, marknadschef eller produktchef)

Kandidatsök och personsök

Synkop