synkop-bildspelsbild

Synkops rådgivare

Vi har praktisk och personlig erfarenhet av flera av de utmaningar som du som ledare möter i din organisation.

Vi arbetar åt beslutsfattare i företag och organisationer.

Jan Sandberg  jan-s-150px

 

Jan var under nio år riksdagsledamot och därefter VD för Sveriges Åkeriföretag och vice vd i Stockholms Handelskammare samt VD för trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Han har arbetat med nationella och internationella branschfrågor inom transport, boende och energi. Under huvuddelen av tiden har han också haft styrelseuppdrag, oftast som ordförande.

Jan arbetar främst med Public Affairs, medie- och krishantering samt utveckling av styrelsearbete.

Jan Sandberg är huvudkontaktman för nätverket.

Mail: jan.sandberg@synkop.nu
Mobil: +46 70 580 3000

Fredrik Essén  FredrikEssenfoto

Fredrik har en bakgrund från bank- och finanssektorn. Inledningsvis inom kapitalförvaltning samt rådgivning. Därefter har Fredrik hjälpt främst mindre företag med tjänster på finansieringsområdet.

Hans huvudfokus har varit kapitalanskaffning och finansieringsprocesser, företrädesvis för onoterade bolag. Många bolag har varit verksamma inom Cleantech, dvs. bolag med verksamheter kopplade till miljö, hållbarhet och cirkulära affärsmodeller. 

Han har även byggt upp ett mycket omfattande personligt nätverk.

Fredrik arbetar främst med kapitalanskaffning och finansieringsfrågor.

Mobil: +46 70 868 5500

 

Johnny Gylling  Foto Johnny Gylling

Johnnys erfarenheter kommer från tillverkande industri, IT och telekombranschen samt transportbranschen. Han har engagerat sig i politiken under tjugo år, både kommunalt, nationellt och internationellt. Johnny var Kristdemokraternas talesperson i transportfrågor i riksdagen under åtta år samt ledde en statlig utredning om parkeringslagstiftningen. De senaste sju åren har han arbetat med CSR och hållbarhetsfrågor i telekombranschen där samarbeten med ideella organisationer varit en viktig del.
Johnny hjälper idag olika företag med CSR-strategi, hållbarhetsarbete samt kommunikation och föreläser om CSR på högskolor.
Mobil: +46 70 275 1999

Ulf Johnsson  Foto Ulf Jonson

 

Ulf jobbade några år som IT-chef, som förutom att leda en it-verksamhet, innebar att jobba med integrering av produktionsstyrande system med administrativa system. Han startade 1987 upp Statskonsults verksamhet på det nystartade Soft Center i Ronneby.

Därefter så har han jobbat som konsult i större it-företag. Han utbildades till Key Account Manager, och jobbade därefter inom Business Consulting. Detta innebar förutom att utveckla större företag/myndigheter även att leda större projekt samt jobba med upphandling såväl inom näringsliv som offentlig sektor. En av de större upphandlingar han var med i var ”Trängselavgifter i Stockholm Stad”

Han har agerat både som säljare och köpare.

Under tre år var han uthyrd som IT-chef på en myndighet.

Ulf utbildade sig senare inom informationssäkerhet, och var Site Security Officer på några kontor. Utbildningen inom informationssäkerhet kompletterades med en certifiering i informationssäkerhet, där han lärde sig att jobba enligt gällande ISO-standard.

Sedan fem år jobbar Ulf som egenföretagare, såväl inom näringslivet som offentlig sektor, främst med informationssäkerhet och dess påverkan på hela organisationen.

Förutom detta så jobbar han med projektstyrning och offentlig upphandling.

Mobil: +46 76 882 0908

Jonas Lundström Jonas porträttbild Petra Isaksson


                                                              (Foto Petra Isaksson)
Jonas har arbetat inom både privat näringsliv och offentlig sektor, statligt såväl som kommunalt. Under fem års tid var han ansvarig för det regionala Kompetensrådet i Norrbottens län, partnerskapet för att säkra kompetensförsörjning och motverka flaskhalsar i arbetsmarknadens tillgång och efterfrågan av rätt utbildad arbetskraft.
Under mandatperioden 1999-2002 var Jonas heltidsarvoderad politiker i Luleå kommun för Socialdemokraterna och ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar för kommunens största förvaltning med drygt 3500 årsanställda. Jonas har också erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet som politiskt sakkunnig i Näringsdepartementet.
Efter valet 2002 övergick Jonas till privat näringsliv, där han tjänstgjorde som verkställande direktör för Norrbottens Handelskammare fram till 2008. Därefter arbetade han i gruvindustrin med uppdrag i huvudsak som Personaldirektör och Kommunikationsdirektör fram till mitten av 2014, i kombination med roller som konsult. Från början på 2015 och pågående verkar Jonas också i rollen som tillförordnad chef för Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten vid Region Västerbotten.
Jonas är specialiserad på frågor i lednings- och stabsroller för företag och organisationer och har erfarenheter inom ledning av större personalfunktioner, förutom roller inom alla delar av kommunikation och investerarrelationer. Jonas har särskild kunskap om och stor erfarenhet av kriskommunikation och mediarelationer.
Mobil: +46 70 549 3338

Synkop