synkop-bildspelsbild

Om Synkop

Synkops konsulter/rådgivare har personligen hanterat många av de utmaningar våra kunder står inför.  Vid behov kan vi snabbt sätta samman ett team anpassat för respektive uppdrag.

Vi är flexibla, snabba och därmed kostnadseffektiva.

Synkops erbjudande

Vi riktar oss till dig som är styrelseordförande, VD, kommunikationschef, chef för public affairs, marknadschef, HR-chef eller CFO.

Vi bygger förtroende som skapar engagemang som ger önskad förändring.

Ordet Synkop

Är baserat på orden synergier som fås av samverkan.

Synkop är också ett begrepp inom musiken som innebär att man tidigarelägger betoningen inom en takt och därigenom förstärker musikupplevelsen. Synkopen markeras i noterna som ett ”större än” / > -tecken – vilket också är en träffande symbol för resultatet av Synkops rådgivares insatser.

Synkop