synkop-bildspelsbild

Kontakt

Har du behov av hjälp med i något av våra fokusområden Public Affairs, CSR, Ledningsstöd, Informationssäkerhet och Kapitalanskaffning?

Kontakta oss för ett första samtal och ett ev. förutsättningslöst och kostnadsfritt möte!

Tel: +46 70 580 3000
Mail: info@synkop.nu

Synkop